Ordlista för Koordinater.se

Här finns förklaringar till termer, förkortningar och begrepp som du kan komma att stöta på vid användandet av Koordinater.se

GPS

Förkortning av Global Positioning System. Det enda allmänt användbara systemet för satellitnavigering. En uppsättning av mer än 24 satelliter är idag i drift, som ger möjlighet för alla med en GPS-mottagare att bestämma sin position (longitud, latitud och altitud), oavsett väder, dag som natt och var som helst på jorden.

Koordinater

Koordinater är matematiska tal som anger geometriska punkter. Med koordinater kan man översätta geometriska problem till en form som kan behandlas med algebraiska och numeriska metoder. En fullständig uppsättning regler för översättning från geometriska punkter till koordinater kallas koordinatsystem.

Longitud

Longitud eller geografisk längd är positionen i öst-västlig riktning, definierad som vinkeln mellan en storcirkel genom polerna på jorden och en godtyckligt vald nollmeridian. Som internationell nollmeridian används sedan 1884 meridianen genom Greenwichs gamla observatorium i London.

Latitud

Latitud är en breddgrad, geografisk bredd, en geografisk punkts vinkelavstånd från ekvatorn som uttryckes i grader nordlig bredd (° n.br.) eller grader sydlig bredd (° s.br.), beroende på om punkten ligger på norra eller södra halvklotet. Det senare anges ibland med en negativ vinkel och det förekommer också att radianer används som vinkelenhet.

Point of interest (POI)

Många kartprogram och GPS:er har funktioner för att skapa listor över POI. Det är vanligen en lista med koordinater där varje koordinat också har ett namn, beskrivning och typ.

RT 90

RT 90, Rikets Triangelnät, är ett rikstäckande rätvinkligt plant koordinatnät och är det referenssystem som allmänna svenska kartor baseras på. Benämns även Rikets Nät eller Swedish grid. RT 90 ersatte det äldre RT 38 (Rikets koordinatnät baserat på rikets triangelnät i 1938 års system) och håller i sin tur gradvis på att ersättas av referenssystemet SWEREF 99.

SWEREF 99 TM

SWEREF 99 TM (SWEdish REference Frame 1999, Transverse Mercator) är ett projicerat koordinatsystem för att ange geografiska positioner i Sverige. Koordinatsystemet är baserat på det geodetiska datumet (eller referenssystemet) SWEREF 99, samt samma kartprojektion som används för UTM zon 33N, men utvidgad till hela Sveriges bredd. Under 2007 ersatte Lantmäteriet RT 90 med SWEREF 99 TM i sin verksamhet.

WGS 84

World Geodetic System 1984 (WGS 84) är ett globalt geodetiskt referenssystem. WGS 84 är det referenssystem som används i det satellitbaserade positioneringssystemet NAVSTAR Global Positioning System (GPS). Föregångaren var WGS 72. Skillnaden mellan SWEREF 99 och WGS 84 är några decimeter, men då de flesta GPS-mottagarna har en noggrannhet på cirka 10 meter kan WGS 84 och SWEREF 99 sägas vara samma.

CSV

Comma-Separated Values (CSV) och är ett filformat som kan användas vid utbyte av data mellan olika program som har olika filformatsstandarder. Den avgränsare brukar vara komma men det används ofta andra tecken som inte ingår i respektive textuppgifter för att markera en separation (kolumn).

Källa: Wikipedia

Visa alla racingbanor

Visa alla kategorier

 
© Copyright 2006 - 2020 iBEE Media Solution ABLogo sidfot Koordinater.se