Folkpark

Folkpark är en festplats eller friluftsanläggning, tidigare i regel ägd av en arbetarorganisation eller en bygdeförening, numera ofta av fristående föreningar.

Folkparken som företeelse sägs ha sitt ursprung i Sverige[1], även om allmänna parker och förlustelseplatser för mer välbeställda samhällsgrupper funnits i äldre tider, såsom Tivoli utanför Rom. Andra parallella inspirationskällor är till exempel tyska biergarten. Här kunde folk roa sig för en billig peng på lördagarna, då det ordnades dans, karuseller m.m.

I slutet av 1800-talet uppstod olika sorters större sammanslutningar människor samlades kring för att engagera sig politiskt, engagera sig frikyrkligt, engagera sig för kultur, nykterhet etc. Man brukar tala om 1800-talet som de stora folkrörelsernas tid, med exempel som arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och idrottsrörelsen, samt senare hembygdsrörelsen. Särskilt arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen kom att engagera sig i sina medlemmars fritid. För ändamålet byggdes särskilda Folkets hus och Ordenshus. Senare tillkom även idén att man kunde anlägga större mötesplatser i form av nöjesparker. Även om verksamheten i mångt och mycket byggde på idealistiska och ideella krafter, kom i många fall även industriägare med flera att skjuta till pengar till verksamheterna (corporate paternalism). Folkets park var ett sådant sätt.

Antal intressepunkter 66 st

Visa intressepunkter

Antal intressepunkter inklusive underkategorier 66 st

Skicka till

Välj metod:

 • Direktnedladdning

  Du måste vara inloggad för att ladda ner en kategori

  • Logga in

   Logga in
  • Inte medlem?

   Koordinater.se är en kostnadsfri tjänst. Vad väntar du på:

   Bli medlem och börja ladda ner intressepunkter

    

 

Hitta Folkpark i våra kommuner

Visa alla badplatser

 
© Copyright 2006 - 2020 iBEE Media Solution ABLogo sidfot Koordinater.se