Lite att tänka på vid val av elbil

 2022-01-04
Lite att tänka på vid val av elbil

Elbilar blir ett allt vanligare inslag i trafiken, faktum är att elbilsförsäljningen i Sverige enligt vissa mätningar nu uppgår till en tredjedel av nybilsförsäljningen. I december 2020 var försäljningen av bilar på ren eldrift omkring 20% tillsammans med så kallade laddhybrider var det drygt 50%. Att elbilarna är här för att stanna stod klart för flera år sedan, det är ett alternativ som fler och fler kan tänka sig vilket också bidrar till bredare utbyggnad av laddstolpar vid allmänna parkeringar men också utanför varuhus eller mataffärer.

Så vad kan vara viktigt att överväga inför val av just en elbil?

Vilken elbil passar mig?

Oavsett vad det gäller som drivs på eldrivna batterier är det viktigaste batteridrift och batteriets prestanda. Kort sagt, hur långt eller länge kan man köra utan att behöva ladda igen? För att tydliggöra ens eget behov i frågan bör man fråga sig själv hur man kommer använda bilen. Är det en andrabil som familjen ska köra enbart kortare sträckor i stadsmiljö, till och från skola eller arbetsplats eller är den tänkt att ersätta en dyr dieselslukande best till och från arbetsplatsen dit man pendlar flera mil enkel väg varje dag? Det säger sig självt att den som tänkt köra längre sträckor oftare behöver en högre kapacitet än den som enbart kör kortare sträckor. Vilka möjligheter man har att ladda bilens batteri är också viktigt att fundera över, kan man exempelvis stöd- eller underhållsladda vid fler tillfällen under dagen så att man inte behöver ladda från 0-100 lika regelbundet så kan det också avgöra vilket behov man har.

Idag finns det elbilsalternativ från nästan alla större bilmärken, från många mindre också givetvis, det finns till och med flera nischade bilmärken som enbart levererar elbilar. Som konsument är det givetvis väldigt positivt att konkurrensen om elbilsmarknaden hårdnar eftersom det ger ett brett utbud till lägre priser. Det gör också att man inte behöver frångå en stadsjeeps komfort och lastmöjlighet när man byter till elbil eftersom det nu finns fullgoda alternativ.

Förutom komfort, storlek och vilken räckvidd man önskar så är det mest uppenbara som sagt laddning. Hur man ska eller kan ladda sin elbil påverkar en hel del. Det bästa alternativet är att installera en separat laddbox då man dels får en leveranssäkerhet av elen, de brukar vara kopplade på ett säkert sätt mot jordfelsbrytare och annat samt att det generellt går snabbare att ladda bilen. Om man kan ladda sin bil via trefas är det också att föredra då det minskar belastningen på hushållets elnät. Om man vill ladda bilens batteri när man är "on the go" så krävs en egen laddkabel som man har med sig i bilen, viktigt att tänka på är att den laddkabel man har är av EU-standard för elbilsuttag (Typ 2 vid vanlig laddning och CCS om man vill ladda snabbare).

Flera ekonomiska fördelar med elbil

Att köra elbil i tjänsten eller ha den som förmånsbil har också blivit oerhört populärt i Sverige eftersom förmånsvärdet (än så länge) på en elbil är betydligt lägre än för traditionella drivmedel. Det finns fler ekonomiska fördelar än så, att drivmedlet blir betydligt billigare är givetvis en del men man kan också som köpare av elbil få statliga bidrag eller en statlig subventionering med upp till 70 000 kronor per bil.

När det kommer till underhåll av bil pratas det också ofta om att elbilar är enklare att serva och därmed billigare eftersom de har färre lösa delar i motorn än en traditionell bil.

Det finns givetvis fler fördelar med elbilar, den främsta av alla fördelar är såklart av miljökaraktär även om det blivit ett omdebatterat ämne just kring processen att tillverka stora batterier. Utsläppen med en elbil är nästintill obefintliga vid drift vilket måste anses som positivt men för den extremt miljömedvetne bilföraren kan det ändå vara värt att fundera kring vilka alternativ för att i slutändan "återvinna" eller återbruka bilen som finns.

 

 
© Copyright 2006 - 2020 iBEE Media Solution ABLogo sidfot Koordinater.se